خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

  • ۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در
  • ۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

%
مقالات با همکاری بین‌المللی
%
خوداستنادی (پژوهشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

پژوهشکـده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف همواره سعی داشته است تا با ترویج روحیه خودباوری و نوآوری، دانشجویان و دانش‌آموختگان را برای حضوری فعال در عرصه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی کشور آماده سازد. تحقق این هدف بدون شک تقویت صنایع کشور و ارتباط قوی‌تر صنعت و دانشگاه را به دنبال خواهد داشت. نقطه قوت اساسی این مرکز، ارتباط مستمر با دانشگاه است که موجب شده تا علاوه بر دسترسی به نیروی انسانی متخصص، همگام و همپای علوم و دانش روز پیش رفته و بر لبه دانش روز دنیا حرکت کند. نتیجه چنین خصوصیاتی سرعت، دقت و کیفیت مناسب در ارائه خدمات می‌باشد.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: