خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در
  • ۰ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
  • ۰ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
  • ۰ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

%
مقالات با همکاری بین‌المللی
%
خوداستنادی (پژوهشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف یک مرکز تحقیقاتی برتر در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشکده وابسته به دانشگاه صنعتی شریف است و با حمایت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده است و در حال حاضر شامل گروه های پژوهشی زیر است:

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: