خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

  • ۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در
  • ۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

%
مقالات با همکاری بین‌المللی
%
خوداستنادی (پژوهشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

هدف از علوم و فناوری نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار ها در حد مقیاس نانو متری است. این مواد و ساختارها ممکن است خواصی کاملا متفاوت از توده مواد و ساختار های بزرگتر داشته باشند . از اینرو عرصه وسیعی از سئوالات علمی و کاربردهای جدید گشوده شده است. با توجه به اهمیت این فناوری در جهان فعالیت در این حوزه در مراکز علمی کشور آغاز گردیده است. دانشگاه صنعتی شریف با توجه به توان علمی و به ویژه دانشجویان مستعد توجه ویژه ای برای تولید و گسترش علوم و فناوری در برنامه های خود گنجانیده است. مطالعات امکان سنجی، به منظور ایجاد پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ابتدای سال ۱۳۸۳ توسط گروهی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. پس از تدوین اهداف و برنامه های پژوهشی و ارسال به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مجوز تاسیس پژوهشکده در شهریور ۱۳۸۳ به دانشگاه اعلام گردید و در همان سال پژوهشکده با اهداف ذیل آغاز به کار کرد.

اهداف پژوهشکده علوم و فناوری نانو:

تلاش در جهت آموزش و پژوهش نانو در سطح جهانی و گسترش مرزهای دان

انجام طرح های پژوهشی کاربردی در زمینه های مرتبط با جذب متخصصان

ایجاد فضای مناسب برای همکاری های گروهی متخصصان رشته های مختلف

تربیت نیروی انسانی برای استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: