خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

  • ۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در
  • ۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

%
مقالات با همکاری بین‌المللی
%
خوداستنادی (پژوهشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه طراحی ، ساخت و کاربرد محصولات فضایی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا از نوع ۳ حداکثری با حمایت سازمان فضایی ایران تاسیس میگردد. اساسنامه توسعه علوم و فناوری فضا در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ در ۱۶ ماده و دو تبصره بر اساس دستورالعمل مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ شورای گسترش آموزش عالی، تهیه و مورد امضا روسای محترم دانشگاه صنعتی شریف و سازمان فضایی ایران قرار گرفت.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: