خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

  • ۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در
  • ۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۰ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

%
مقالات با همکاری بین‌المللی
%
خوداستنادی (پژوهشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

ژوهشکده در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس می شود که همه ساله طیفی از برگزیده ترین دانشجویان کشور را در مقاطع مختلف جذب می کند. همان طور که به عنوان یکی از اهداف اساسی پژوهشکده عنوان شده است، پیش بینی می شود همه ساله و بسته به نیاز پژوهشکده، تعدادی از فارغ التحصیلان برجسته دانشکده های اقتصاد، مدیریت و مهندسی صنایع و حتی سایر دانشکده ها بسته به رشته و زمینه تحقیقاتی مرتبط جذب پژوهشکده شوند. این امکان وجود دارد که با تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای طرح های تحقیقاتی پژوهشکده از دانشجویان این مقاطع نیز استفاده شود و زمینه جذب آنها پس از فراغت از تحصیل فراهم آید. عضویت برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دیگر در پژوهشکده و شبکه ارتباطات حاصله نیز کمک شایانی به شناسایی و جذب نیروی انسانی خواهد کرد

با توجه به طرح های تحقیقاتی اجرا شده در دانشکده مدیریت و اقتصاد، هم اکنون شبکه ای از پژوهشگران و کارشناسان زبده اقتصادی کشور در دسترس اعضای موسس است که تاسیس پژوهشکده باعث سازمان دهی بهتر و تشکل این پژوهشگران در قالب یک واحد پژوهشی و انجام تحقیقات منسجم تر و وسیع تر خواهد شد. ارتباط نزدیک با واحدهای دانشگاه صنعتی شریف بویژه دانشکده مدیریت و اقتصاد، این امکان را فراهم می آورد که پژوهشکده برای تامین پژوهشگران و نیروی انسانی مورد نیاز به مجموعه مناسبی از دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع عالی دوره های اقتصاد و مدیریت دسترسی داشته باشد

الف- دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی: ۴ دوره در دانشکده مدیریت و اقتصاد هر دوره ۱۵ تا ۲۰ نفر

ب- دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی: دو دوره در دانشکده مدیریت و اقتصاد هر دوره ۱۵ نفر

پنج دوره دانشکده مدیریت و اقتصاد هر دوره ۳۵ تا ۵۵ نفر : (MBA)پ- دوره کارشناسی ارشد مدیریت سازمان

ت- دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی: بیش از ۱۰ دوره در دانشکده مهندسی صنایع هر دوره ۱۰ تا ۱۵ نفر

ث- دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها و بهره وری: بیش از ۱۰ دوره در دانشکده مهندسی صنایع هر دوره ۱۰ تا ۱۵ نفر

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: